Concesión da subvención para a promoción e difusión da cultura e o deporte para o ano 2020 por parte do Concello de Oleiros