SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

OU CONCELLO DE OLEIROS, CONCEDEUNOS UNHA SUBVENCIÓN DE SEIS MIL SETECENTOS CORENTA E UN EUROS CON VINTE SETE CENTIMOS (6.741,27€), PARA VOS SIGUENTES CONCEPTOS : ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCOLA DE PAIS E NAIS, FESTAS DE ENTROIDO, SAMAIN E NADAL.

ANUNCIO AXUDA A FAMILIAS CON BOLSA DE COMEDOR DA CONSELLERÍA

Xuntamos Orde, publicada no DOG, de axudas directas a familias do alumnado beneficiario de comedor(xestionado pola Consellería), durante a situación de suspensión do servizo a consecuencia do COVID-19.

Les dejamos enlace para ver la Orden, publicada en el DOG, de ayudas directas la familias del alumnado beneficiario de comedor(gestionado por la Consellería), durante la situación de suspensión del servicio por consecuencia del COVID-19.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200330/AnuncioG0534-270320-0001_es.pdf

ENQUISA SOBRE A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL DURANTE A CRISE DO CORONAVIRUS

Nestes días, todas son noticias e opinións sobre o que vai pasar co curso escolar e cómo están levando os nosos fillos e fillas as tarefas curriculares que teñen que facer na casa. Para coñecer de primeira man a realidade deste período de formación non presencial, convocamos a todas as familias do ensino público de Galicia a cumprimentar esta breve enquisa.

Gracias a todos e todas por colaborar.

Soamente hai que picar na ligazón: http://bit.ly/enquisaCONFAPA

En twiter: https//twiter.com/ConfapaGalicia/status/1243570754601529344

SUSPENCIÓN DE CLASES

A Xunta suspende as clases desde este venres polo menos durante 14 días

Mañá non será obrigatorio ir a clase na comunidade. Desde o luns os centros estarán pechados en todos os niveis educativos.


La Xunta suspende todas las clases en Galicia durante catorce días

Mañana no será obligatorio ir a clase en la comunidad. Desde el lunes los centros estarán cerrados en todos los niveles educativos

Concentración recortes de personal nos colexios da Coruña

MÉRCORES, 9 DE OUTUBRO, 11.00 H. CONCENTRACIÓN DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE MONELOS

¿Qué está pasando? Nas últimas semanas, a prensa vén recollendo novas de recortes de personal, especialmente de atención á diversidade, en colexios da Coruña e a súa área metropolitana. Fálase de polo menos trece escolas nas que non chegan os PTs, ALs e ATEs. Pero… ¿que é todo iso? AL é o mestre ou mestra especialista de Audición e Linguaxe. É a persoa encargada de previr, detectar e intervir nos trastornos e dificultades da comunicación: pronunciación, comprensión, conversa…. Poden ser dificultades máis severas como no caso das Necesidades Educativas Especiais ou dificultades máis puntuais que poida presentar calquera neno ou nena ao longo da súa educación. PT é o mestre ou mestra de Pedagoxía Terapéutica. É a persoa que se encarga de previr, detectar e intervir en trastornos e dificultades directamente relacionados cos procesos de aprendizaxe: atención, memoria, cálculo ou lectoescritura entre outros. De novo, estas dificultades poden ir asociadas a trastornos específicos de maior ou menor impacto ou producirse de forma aillada ao longo do proceso de desenvolvemento. ATE son as siglas para Auxiliar Técnico Educativo, o que normalmente se coñece como coidadores. As coidadoras e coidadores son profesionais que acompañan e axudan o alumnado con dificultades motrices, de alimentación e de control de esfínteres. Tras as primeiras mobilizacións de colexios e o seu impacto na prensa, a Xunta ten comunicado a algunhas das escolas afectadas solucións parciais á falta deste persoal. Segue habendo escolas a onde non se manda o persoal demandado e alí onde se está nomeando persoal é, ás veces, con menos horas das que se dispuña anteriormente. En ningún caso se garante a cobertura das necesidades. De feito, a moit@s deses profesor@s todavía non se incorporaron ao seu posto a día de hoxe. ¿Por que é un problema de todos e por que debería mobilizarme eu?

● Porque son recursos que calquera nena ou neno pode precisar nun determinado momento.

● Porque a falta de apoios fai que o desenvolvemento do aula sexa máis complicado, especialmente en aulas saturadas.

● Porque permitir que o alumnado con dificultades quede sen atención é ensinarlles a todos a abandonar a quen precisa axuda.

● Porque este curso eliminaron persoal de atención á diversidade, pero o curso que ben poderían eliminar mestres de primaria, de infantil, de idioma… ● Porque este ano son unhas escolas e, se non facemos nada, pode tocarlle a outras

● Porque xuntas e xuntos é o único xeito de lograr unha educación de calidade para todo o alumnado.

● Porque non podemos permitir que se recorte na educación dos nosos fillos e fillas.

DEREITOS, NON PARCHES!