SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

OU CONCELLO DE OLEIROS, CONCEDEUNOS UNHA SUBVENCIÓN DE SEIS MIL SETECENTOS CORENTA E UN EUROS CON VINTE SETE CENTIMOS (6.741,27€), PARA VOS SIGUENTES CONCEPTOS : ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCOLA DE PAIS E NAIS, FESTAS DE ENTROIDO, SAMAIN E NADAL.