ANUNCIO AXUDA A FAMILIAS CON BOLSA DE COMEDOR DA CONSELLERÍA

Xuntamos Orde, publicada no DOG, de axudas directas a familias do alumnado beneficiario de comedor(xestionado pola Consellería), durante a situación de suspensión do servizo a consecuencia do COVID-19.

Les dejamos enlace para ver la Orden, publicada en el DOG, de ayudas directas la familias del alumnado beneficiario de comedor(gestionado por la Consellería), durante la situación de suspensión del servicio por consecuencia del COVID-19.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200330/AnuncioG0534-270320-0001_es.pdf