INFO: PUBLICACIÓN GUIA RESUMO DE ADAPTACIÓN O PROTOCOLO COVID PUBLICADA POR A XUNTA DE GALICIA

GUÍA RESUMO
INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A  DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 8-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON uNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021
VERSION 31-08-2020

Ligazón