Convocatoria de axudas a asistencia a comedor escolar

O concello de Oleiros saca unha convocatoria de axudas para asistencia a comedor escolar. Estas son independentes e complementarias as convocadas con anterioridade.

E preciso solicitalas no concello con data limite o 15/12/2023 axúntamos enlace o BOP