MATERIAIS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este ano temos que ter unha especial consideración a hora de que cada neno achegue o seu propio material ao colexio. A continuación se detalla o material que se precisa para cada actividade, moitas grazas por a vosa colaboración.

• Inglés en Educación Primaria
Caderno, lapis, bolígrafo, goma e lapis de cores.
• Inglés en Educación Infantil:
Caderno, lapis, goma e lapis ou ceras de cores.
• Patinaxe, baile urbano e multideporte:
Botella de auga e roupa e calzado deportivo e cómodo.
• Mans creativas e debuxo
Como recomendación, sería adecuado para eles ter todo nunha bolsa pequena. Deste xeito poden trasladar de volta a casa os traballos que se vaian facendo xunto co material, xa que nalgunha ocasión é posíbel que queden incompletos y haxa que seguir traballando en eles.
* Se pode ser camiseta vella o mandilón para evitar mancharse nas clases.
Lapis e lapis de cores, afialapis, bloc de debuxo, tesoiras, cola (bote pequeno), blog de cartolinas de cores, rollo de lá ou fío resistente, acuarelas básicas de auga, pincel de punta plana e témperas (de 3 a 5 coes é suficiente).
A monitora da actividade indicará cando se debe traer o seguinte material.
PRIMER TRIMESTRE
Lámina de goma eva sen purpurina.

 • MATERIAL RECICLADO
   Cartón de 3 rolos papel hixiénico
   Unha peza de caixa cartón tamaño folio.
   Pedras de praia – 3 medianas.
   Follas secas de árbore.
   Paos.
   Dúas follas periódico ou revista.

SEGUNDO TRIMESTRE
Lámina de goma eva con purpurina.

 • MATERIAL RECICLADO
   Cartón de dous rolos de papel hixiénico.
   Bote baleiro de legumes ou maionesa.
   Dúas caixiñas de petit suit ou iogur.


3º TRIMESTRE

 • MATERIAL RECICLADO
   Restos de telas vellas.
   Pallas de beber.
   Papel Albal de cocina.
   Brick de leite baleiro.


• Marionetas e monicreques
Como recomendación, sería adecuado para eles ter todo nunha bolsa pequena. Deste xeito poden trasladar de volta a casa os traballos que se vaian facendo xunto co material, xa que nalgunha ocasión é posíbel que queden incompletos y haxa que seguir traballando en eles.
* Se pode ser camiseta vella o mandilón para evitar mancharse nas clases.
Lapis, goma, afialapis e lapis ou ceras de cores. O monitor da actividade indicará cando se debe traer o seguinte material.


PRIMER TRIMESTRE
 4 globos normais (indiferente a cor).
 2 Paos resistentes
 ½ Kg de fariña.
 Cartón de leite baleiro.
 2 paos planos de xeado
 Blog de cartolinas brancas.
 Blog de cartolinas de cores.
 Pintura acrílica (mínimo 3 cores).
 Pincel.
 1 rolo de fío resistente.
 1 rolo de pescar.
 Tecido de cores
 Ollos adhesivos (bolsiñas).
 Cola para tela.


SEGUNDO TRIMESTRE
 2 rolos de papel hixiénico baleiro.
 4 tapas de botella de plástico.
 Blog de cartolinas brancas.
 Pintura acrílica (mínimo 3 cores).
 Pincel.
 1 rolo de fío resistente.
 1 rolo de pescar.
 Tecido de cores
 Ollos adhesivos (bolsiñas).
 Cola para tela.


TERCEIRO TRIMESTRE
 Caixa de cartón (Aproximadamente de zapatos)
 Tecido vermello (medio metro é suficiente).
 Goma eva con purpurina.
 2 pallas de beber.
 2 rolos de papel hixiénico.
 Pintura acrílica (mínimo 3 cores).
 Pincel.
 1 rolo de fío resistente.
 1 rolo de pescar.
 Tecido de cores
 Ollos adhesivos (bolsiñas).
 Cola para tela.