ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Despois da incertidume creada entorno a interpretación do protocolo para actividadees extraescolares, aclárannos desde o centro que a xunta aplicará o mesmo criterio que para a actividad de comedor. Os alumnos de grupo de convivencia estable non teñen que gardar distancia e os grupos separados 1,5 mts.

Como nos grupos de actividades hai nenos de varios grupos de convivencia, establecerase entre eles unha distancia mínima de 1,5mts por o que nos adaptamos o criterio.

Unha vez coñecido isto, para aqueles que escolleron o 10 de setembro como  data de inicio, finalmente empezarán o 14.

De inicio comezarán todas as actividades aínda que non se chegue o mínimo de participantes. Estas actividades estarán en funcionamento ata o 16 de outubro, data en que se non se chega a un número mínimo de 8-9 participantes, darase de baixa e se ofrecerá a incorporación os participantes a outra actividade.

O prezo das actividades e 18€ socios e 25 non socios. O mes de setembro será media couta. No primeiro pago hai que engadir 9€ de seguro.

Nestes días recibiredes un correo coas ficha de inscrición, un resumo do protocolo especifico e as oportunas indicacións.

O protocolo completo publicares o igual que o do comedor na parte adicada a extraexcolares.

Saúdos, ánimo e moitas grazas por a vosa comprensión

ANPA BIDUEIRO