INFO: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Ante as dubidas suscitadas por a interpretación do protocolo publicado onte por a Xunta de Galicia, mais concretamente no punto 3.1.A e no 3.5 facemos consulta a Xunta.

Si non existe normativa especifica ou fan unhas particularidades como fixeron para o servicio de comedor, está complicado poder ofertar este ano extraescolares. 

Entendemos que dende a consellería de educación terán que dar unha solución posto que a inexistencia de extraescolares implicaba horario partido no centro educativo.

Esperamos a resposta e vos temos informado.