FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/20

LEMBRARLLES QUE A DATA TOPE PARA PRESENTAR INSCRICIÓN, SE DESEXAN COMEZAR As ACTIVIDADES O MES DE SETEMBRO, É MAÑÁ VENRES 21 DE XUÑO, As INSCRICIÓNS PRESENTADAS DESPOIS DESTA DATA SÓ PODERÁN COMEZAR EN OUTUBRO. (OS ALUMNOS DE 3ero DE INFANTIL SÓ PODEN COMEZAR EN OUTUBRO DEBIDO Á ETAPA DE ADAPTACIÓN)

A FICHA DE INSCRICIÓN PÓDESE IMPRIMIR E CUBRIR (DEPOSITAR NO BUZÓN DE CORREOS DO ANPA SITUADO NA PORTA PRINCIPAL DO COLEXIO OU LEVAR AO LOCAL DO ANPA) TAMÉN PÓDESE DESCARGAR E CUBRIR CON CALQUERA EDITOR PDF E ENVIAR AO CORREO info@anpabidueiro.es

RECORDARLES QUE LA FECHA TOPE PARA PRESENTAR INSCRIPCIÓN, SI DESEAN COMENZAR LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE, ES MAÑANA VIERNES 21 DE JUNIO, LAS INSCRIPCIONES PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTA FECHA SOLO PODRÁN COMENZAR EN OCTUBRE. (LOS ALUMNOS DE 3ero DE INFANTIL SOLO PUEDEN COMENZAR EN OCTUBRE DEBIDO A LA ETAPA DE ADAPTACIÓN)

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN SE PUEDE IMPRIMIR Y RELLENAR (DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL ANPA UBICADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL COLEGIO Y/O LLEVAR AL LOCAL DEL ANPA) TAMBIÉN SE PUEDE DESCARGAR Y RELLENAR CON CUALQUIER EDITOR PDF Y ENVIAR AL CORREO info@anpabidueiro.es