Info Campamentos

Rematado o primeiro prazo de inscrición, informar que se realizara campamento todas as semanas ofertadas. Todas as solicitudes foron admitidas e en lugar de publicar a listaxe na web, notificarase individualmente os solicitantes. Si o non recibistes notificación poñédevos en contacto con actividades@anpabidueiro.es

Aínda e posible inscribirse, quedan prazas en algunha quenda. 

Un saúdo