ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 20/21

En relación coas preguntas a cerca das actividades extraescolares deste curso, comunicar o seguinte: Existen dudas de interpretación do regulamento Covid 19. En tanto non son resoltas, pospoñemos a data de Inicio para o 5/10/20. Esta data non e definitiva, estamos a espera do protocolo que a Xunta de Galicia fará publico o 07/09/20. Se no mesmo se resolven esas incertidumes, podremos iniciar as actividades o 14/09/20 sempre e cando exista a demanda suficiente e estén os grupos conformados.

A empresa que realiza as actividades poñerase en contacto con todos aqueles que as solicitastes para confirmar a inscripción.

No que respecta a Actividade de Teatro que imparte Ramiro, so podemos dispoñer de 9 prazas que e o aforo que nestes momentos permite o Concello no teatro das Torres. Para solicitar praza enviade un corro a info@anpabidueiro.com. O prazo remata o día 5. O criterio de asignación de prazas será o seguinte: Primeiro asignaranse por antiguedade, e decir os que mais anos levan inscritos en teatro, si se dese a situación de que non hay suficientes prazas, estas sortearanse entre os que quedando empatados en antigueade non tiveron para todos. Si se dese o caso de que quedasen prazas vacantes para novos usuarios, estas sortearianse entre todos os solicitantes que non a acadaron.

Este número de prazas pode verse alterado según evolucione a situación sanitaria. Vos iremos informando.

Saudos a todas as Nais e Pais, e agradecemos a vosa comprensión. Estamos nunha situación muy cambiante e non podemos ter todo tan atado para o comenzo do curso como sería o noso desexo.