Charla aberta “Educar sen medos”

O Concello retoma as actividades do Programa de Familias Inquedas: Un programa, desenvolto pola concellería de Servizos Sociais e Igualdade do Concello de Oleiros, que organiza ao largo de todo o ano distintas accións dirixidas a apoiar ás familias no seu traballo educativo, a través da educación emocional, a empatía e o recoñecemento das situacións que se producen no día a día.

Como apertura das actividades ten programada unha charla o vindeiro xoves, 26 de setembro, ás 20:00 h, no Auditorio do Centro Cultural A Fábrica.

A charla terá por título “Educar sen medos” e a ponente seráMaría Soto, fundadora de Educa Bonito e experta en disciplina positiva, que trasladará ferramentas e estratexias para apoiar ás familias nunha crianza e educación na que se aporte seguridade e confianza. A ponente xa colaborou con moito éxito en distintas actividades nos últimos anos co Concello de Oleiros, participa en numeros encontros sobre a educación no entorno da familia por todo o país e ten unha grande capacidade de empatía coas situacións ás que se enfrentan as familias a diario.

É unha charla aberta, sen necesidade de inscrición previa, dirixida principalmente á todas as familias con menores de todas as idades, nais e pais pero tamén avós e avoas. Ademais, as persoas que acudan, poderán coñecer de primeira man os próximos obradoiros e actividades que se van desenvolver ata o mes de decembro dentro do programa de Familias Inquedas.


El Ayuntamiento retoma las actividades del Programa de Familias Inquietas: Un programa, desarrollado por la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Oleiros, que organiza al ancho de todo el año distintas acciones dirigidas a apoyar a las familias en su trabajo educativo, a través de la educación emocional, la empatía y el reconocimiento de las situaciones que se producen en el día a día.

Como apertura de las actividades tienen programada una charla el próximo jueves, 26 de septiembre, a las 20:00 h, en el Auditorio del Centro Cultural A Fábrica.

La charla tendrá por título “Educar sin miedos” y la ponente será María Soto, fundadora de Educa Bonito y experta en disciplina positiva, que trasladará herramientas y estrategias para apoyar a las familias en una crianza y educación en la que se atribuirte seguridad y confianza. La ponente ya colaboró con mucho éxito en distintas actividades en los últimos años con el Ayuntamiento de Oleiros, participa en numerosos encuentros sobre la educación en el entorno de la familia por todo el país y tiene una grande capacidad de empatía con las situaciones a las que se enfrentan las familias a diario.

Es una charla abierta, sin necesidad de inscripción previa, dirigida principalmente a la todas las familias con menores de todas las edades, madres y padres pero también abuelos y abuelas. Además, las personas que acudan, podrán conocer de primera mano los próximos talleres y actividades que se van a desarrollar hasta el mes de diciembre dentro del programa de Familias Inquietas.