FORMULARIOS PARA A ALTA NO COMEDOR

Dende aquí podedes descargar os formularios para a solicitude de praza de comedor.

10306-0000.00.00 Solicitud-Inscripción de plaza comedor CEIP ISIDRO PARGA PONDAL 10306-2015.06.01 – ANEXO solicitud plaza comedor del CEIP Isidro Parga Pondal 2015-2016