Reorganización do comedor.

A recollida dos nenos/as farase dun xeito moito máis seguro, para o que necesitamos a colaboración de todos nós.

Haberá dúas quendas de recollida:

Primeira quenda: 15:20 h
Segunda quenda: 15:45 h.

Documento completo