Acerca de nós

Esta é a páxina WEB da ANPA do C.E.I.P. Isidro Parga Pondal.

Pretendemos que sexa unha canle de información entre os pais/nais e a ANPA.

Estatutos ANPA Bidueiro