Archivo del Autor: Webmaster

Concentración recortes de personal nos colexios da Coruña

MÉRCORES, 9 DE OUTUBRO, 11.00 H. CONCENTRACIÓN DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE MONELOS

¿Qué está pasando? Nas últimas semanas, a prensa vén recollendo novas de recortes de personal, especialmente de atención á diversidade, en colexios da Coruña e a súa área metropolitana. Fálase de polo menos trece escolas nas que non chegan os PTs, ALs e ATEs. Pero… ¿que é todo iso? AL é o mestre ou mestra especialista de Audición e Linguaxe. É a persoa encargada de previr, detectar e intervir nos trastornos e dificultades da comunicación: pronunciación, comprensión, conversa…. Poden ser dificultades máis severas como no caso das Necesidades Educativas Especiais ou dificultades máis puntuais que poida presentar calquera neno ou nena ao longo da súa educación. PT é o mestre ou mestra de Pedagoxía Terapéutica. É a persoa que se encarga de previr, detectar e intervir en trastornos e dificultades directamente relacionados cos procesos de aprendizaxe: atención, memoria, cálculo ou lectoescritura entre outros. De novo, estas dificultades poden ir asociadas a trastornos específicos de maior ou menor impacto ou producirse de forma aillada ao longo do proceso de desenvolvemento. ATE son as siglas para Auxiliar Técnico Educativo, o que normalmente se coñece como coidadores. As coidadoras e coidadores son profesionais que acompañan e axudan o alumnado con dificultades motrices, de alimentación e de control de esfínteres. Tras as primeiras mobilizacións de colexios e o seu impacto na prensa, a Xunta ten comunicado a algunhas das escolas afectadas solucións parciais á falta deste persoal. Segue habendo escolas a onde non se manda o persoal demandado e alí onde se está nomeando persoal é, ás veces, con menos horas das que se dispuña anteriormente. En ningún caso se garante a cobertura das necesidades. De feito, a moit@s deses profesor@s todavía non se incorporaron ao seu posto a día de hoxe. ¿Por que é un problema de todos e por que debería mobilizarme eu?

● Porque son recursos que calquera nena ou neno pode precisar nun determinado momento.

● Porque a falta de apoios fai que o desenvolvemento do aula sexa máis complicado, especialmente en aulas saturadas.

● Porque permitir que o alumnado con dificultades quede sen atención é ensinarlles a todos a abandonar a quen precisa axuda.

● Porque este curso eliminaron persoal de atención á diversidade, pero o curso que ben poderían eliminar mestres de primaria, de infantil, de idioma… ● Porque este ano son unhas escolas e, se non facemos nada, pode tocarlle a outras

● Porque xuntas e xuntos é o único xeito de lograr unha educación de calidade para todo o alumnado.

● Porque non podemos permitir que se recorte na educación dos nosos fillos e fillas.

DEREITOS, NON PARCHES!

Charla aberta “Educar sen medos”

O Concello retoma as actividades do Programa de Familias Inquedas: Un programa, desenvolto pola concellería de Servizos Sociais e Igualdade do Concello de Oleiros, que organiza ao largo de todo o ano distintas accións dirixidas a apoiar ás familias no seu traballo educativo, a través da educación emocional, a empatía e o recoñecemento das situacións que se producen no día a día.

Como apertura das actividades ten programada unha charla o vindeiro xoves, 26 de setembro, ás 20:00 h, no Auditorio do Centro Cultural A Fábrica.

A charla terá por título “Educar sen medos” e a ponente seráMaría Soto, fundadora de Educa Bonito e experta en disciplina positiva, que trasladará ferramentas e estratexias para apoiar ás familias nunha crianza e educación na que se aporte seguridade e confianza. A ponente xa colaborou con moito éxito en distintas actividades nos últimos anos co Concello de Oleiros, participa en numeros encontros sobre a educación no entorno da familia por todo o país e ten unha grande capacidade de empatía coas situacións ás que se enfrentan as familias a diario.

É unha charla aberta, sen necesidade de inscrición previa, dirixida principalmente á todas as familias con menores de todas as idades, nais e pais pero tamén avós e avoas. Ademais, as persoas que acudan, poderán coñecer de primeira man os próximos obradoiros e actividades que se van desenvolver ata o mes de decembro dentro do programa de Familias Inquedas.


El Ayuntamiento retoma las actividades del Programa de Familias Inquietas: Un programa, desarrollado por la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Oleiros, que organiza al ancho de todo el año distintas acciones dirigidas a apoyar a las familias en su trabajo educativo, a través de la educación emocional, la empatía y el reconocimiento de las situaciones que se producen en el día a día.

Como apertura de las actividades tienen programada una charla el próximo jueves, 26 de septiembre, a las 20:00 h, en el Auditorio del Centro Cultural A Fábrica.

La charla tendrá por título “Educar sin miedos” y la ponente será María Soto, fundadora de Educa Bonito y experta en disciplina positiva, que trasladará herramientas y estrategias para apoyar a las familias en una crianza y educación en la que se atribuirte seguridad y confianza. La ponente ya colaboró con mucho éxito en distintas actividades en los últimos años con el Ayuntamiento de Oleiros, participa en numerosos encuentros sobre la educación en el entorno de la familia por todo el país y tiene una grande capacidad de empatía con las situaciones a las que se enfrentan las familias a diario.

Es una charla abierta, sin necesidad de inscripción previa, dirigida principalmente a la todas las familias con menores de todas las edades, madres y padres pero también abuelos y abuelas. Además, las personas que acudan, podrán conocer de primera mano los próximos talleres y actividades que se van a desarrollar hasta el mes de diciembre dentro del programa de Familias Inquietas.