Charla aberta “Educar sen medos”

O Concello retoma as actividades do Programa de Familias Inquedas: Un programa, desenvolto pola concellería de Servizos Sociais e Igualdade do Concello de Oleiros, que organiza ao largo de todo o ano distintas accións dirixidas a apoiar ás familias no seu traballo educativo, a través da educación emocional, a empatía e o recoñecemento das situacións que se producen no día a día.

Como apertura das actividades ten programada unha charla o vindeiro xoves, 26 de setembro, ás 20:00 h, no Auditorio do Centro Cultural A Fábrica.

A charla terá por título “Educar sen medos” e a ponente seráMaría Soto, fundadora de Educa Bonito e experta en disciplina positiva, que trasladará ferramentas e estratexias para apoiar ás familias nunha crianza e educación na que se aporte seguridade e confianza. A ponente xa colaborou con moito éxito en distintas actividades nos últimos anos co Concello de Oleiros, participa en numeros encontros sobre a educación no entorno da familia por todo o país e ten unha grande capacidade de empatía coas situacións ás que se enfrentan as familias a diario.

É unha charla aberta, sen necesidade de inscrición previa, dirixida principalmente á todas as familias con menores de todas as idades, nais e pais pero tamén avós e avoas. Ademais, as persoas que acudan, poderán coñecer de primeira man os próximos obradoiros e actividades que se van desenvolver ata o mes de decembro dentro do programa de Familias Inquedas.


El Ayuntamiento retoma las actividades del Programa de Familias Inquietas: Un programa, desarrollado por la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Oleiros, que organiza al ancho de todo el año distintas acciones dirigidas a apoyar a las familias en su trabajo educativo, a través de la educación emocional, la empatía y el reconocimiento de las situaciones que se producen en el día a día.

Como apertura de las actividades tienen programada una charla el próximo jueves, 26 de septiembre, a las 20:00 h, en el Auditorio del Centro Cultural A Fábrica.

La charla tendrá por título “Educar sin miedos” y la ponente será María Soto, fundadora de Educa Bonito y experta en disciplina positiva, que trasladará herramientas y estrategias para apoyar a las familias en una crianza y educación en la que se atribuirte seguridad y confianza. La ponente ya colaboró con mucho éxito en distintas actividades en los últimos años con el Ayuntamiento de Oleiros, participa en numerosos encuentros sobre la educación en el entorno de la familia por todo el país y tiene una grande capacidad de empatía con las situaciones a las que se enfrentan las familias a diario.

Es una charla abierta, sin necesidad de inscripción previa, dirigida principalmente a la todas las familias con menores de todas las edades, madres y padres pero también abuelos y abuelas. Además, las personas que acudan, podrán conocer de primera mano los próximos talleres y actividades que se van a desarrollar hasta el mes de diciembre dentro del programa de Familias Inquietas.

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/20

LEMBRARLLES QUE A DATA TOPE PARA PRESENTAR INSCRICIÓN, SE DESEXAN COMEZAR As ACTIVIDADES O MES DE SETEMBRO, É MAÑÁ VENRES 21 DE XUÑO, As INSCRICIÓNS PRESENTADAS DESPOIS DESTA DATA SÓ PODERÁN COMEZAR EN OUTUBRO. (OS ALUMNOS DE 3ero DE INFANTIL SÓ PODEN COMEZAR EN OUTUBRO DEBIDO Á ETAPA DE ADAPTACIÓN)

A FICHA DE INSCRICIÓN PÓDESE IMPRIMIR E CUBRIR (DEPOSITAR NO BUZÓN DE CORREOS DO ANPA SITUADO NA PORTA PRINCIPAL DO COLEXIO OU LEVAR AO LOCAL DO ANPA) TAMÉN PÓDESE DESCARGAR E CUBRIR CON CALQUERA EDITOR PDF E ENVIAR AO CORREO info@anpabidueiro.es

RECORDARLES QUE LA FECHA TOPE PARA PRESENTAR INSCRIPCIÓN, SI DESEAN COMENZAR LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE, ES MAÑANA VIERNES 21 DE JUNIO, LAS INSCRIPCIONES PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTA FECHA SOLO PODRÁN COMENZAR EN OCTUBRE. (LOS ALUMNOS DE 3ero DE INFANTIL SOLO PUEDEN COMENZAR EN OCTUBRE DEBIDO A LA ETAPA DE ADAPTACIÓN)

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN SE PUEDE IMPRIMIR Y RELLENAR (DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL ANPA UBICADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL COLEGIO Y/O LLEVAR AL LOCAL DEL ANPA) TAMBIÉN SE PUEDE DESCARGAR Y RELLENAR CON CUALQUIER EDITOR PDF Y ENVIAR AL CORREO info@anpabidueiro.es

19 xuño – Reunión informativa actividades extraescolares curso 2019/20

Este mércores 19 de Xuño, faremos unha presentación, xunto con Activa, a empresa que continua coas actividades extraescolares, das novas propostas para o próximo curso. Será na Aula de Música do Colexio as 18:30 h.

Este miércoles 19 de junio, haremos una presentación, junto con Activa, la empresa que continua con las actividades extraescolares, de las nuevas propuestas para lo próximo curso. Será en el Aula de Música del Colegio las 18:30h.