COMUNICADO DA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE CENTROS PÚBLICOS DA CORUÑA